Ulusal Dernek Üyelikleri

     Türk Tabipler Birliği

     Türk Cerrahi Derneği

     Türk HPB Cerrahi Derneği

     Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği

     Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

     Cerrahi Enfeksiyon Derneği (Kurucu yönetim kurulu üyesi, web sitesi sorumlusu -  www.cerrahienfeksiyon.org.tr)    

     Fıtık Derneği

     Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

     Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği

     KEPAN (Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği)

     Samsun Meme Derneği (Kurucu Üye)

     Samsun Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Uluslararası Dernek Üyelikleri

     American College of Surgeons (ACS)

     European Association for Endoscopic Surgery

     European Hernia Society

     International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA)

     Surgical Infection Society Europe (SIS-E)

     ESSO (European Society of Surgical Oncology)

     ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)

Demokratik Kitle Örgütü:

   ÇYDD Samsun

   OMÜMED (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunları Derneği, Başkan)